Къща за Гости "Милка"

From the Blog

родопски диалект, речник на родопските думи1

Родопски диалект – речник на туриста в Родопите!

Речник на най-популярните родопски думи

Ако отидете на почивка в Родопите вие искате да изживеете напълно културата и традициите в планината. За да се насладите на родопските песни и за да разбирате местните хора, когато ви разказват историите си, е необходимо да разбирате родопския диалект.

За тази цел тук създадохме този кратък речник с най-използваните родопски думи, който да ви служи като наръчен инструмент при пътуването ви в Родопите. Ако знаете думи, които не намирате тук, моля добавете ги в коментарите.

Видове родопски диалект:

В зависимост от това къде се намирате в Родопите, вие може да чуете няколко различни вида диалекти.

Не е изключено човек от източните родопи да изпитва трудности в разбирането на човек от западните.

Основните категории диалекти в Родопите са:

  • смолянски
  • широколъшки
  • хвойненски
  • баташки
  • чепински
  • павликянски
  • златоградски
  • западнородопски.

Всеки от тези диалекти има своите уникални думи и характеристики, които не присъстват в другите региони.

Отделно всяко село и град добавя свои “украски” и още повече обогатява езика с нови думи и фрази.

Ето и кои са най-известните думи:

А

Абаджия – производител, шивач, производител на аба

Абанджия – чужденец, който не е местен

Авджия – ловец

Авлия – двор

Авелзаманско – много отдавнашно

Ага – когато, след като

Агльовам са – оглеждам се

Аглак – хавлия

Аго – батко, по-голям брат

Агуптин – циганин

Аднож – веднъж

Анджак – вероятно

Але ке- нали ще..(за извършване на някъква работа/дейност)

Апап – приятел, другар

Арадисва – харесва, допада ми

Ачтиса – свършвам (нещо), довършвам

Аратлик – приятел

Армаган – подарък

Артисва – остава

Aнсъздaн-внезaпно

Анайка – майка; някъде се използва и за тъща, свекърва

Ана – баба

Аслъ – наистина, и без това

Ачик – открито (за място), директно, направо

Аръгедже – късно

Ашкоусум – браво

Б

Баднош – понякога

Байгънев – нехубав, лош (байгънево време)

Бално – тъжно, мъчно

Бетер – повече, по- …

Бендисвам – харесвам

Букадър – много

Бунар – кладенец

Баловам – преча, досаждам

Барем – поне

Башка – отделно

Бинва – излъчва мирис, аромат

Борже – бързо

Брус – плосък камък за точене на коса за трева

Бадама – грим, маска

Борбунь-бръмбар

Барни/ Борни – устни

Батардиса – развали, счупи, повреди

Брав – коч, стар овен

Баруга – локва, малък гьол

Билье – плевел, трева

Билюк – стадо, много, чета, множество

Биджури-ледени висулки 

Бичкия – трион

Бонела-Вилица

Бобайко – баща, също “бобо(тате)”

Бахчона – градинка

Боба моолу – брат

Бърканица – айрян

Бъжеци – бедра

Бубамулия – батко, по-голям брат

Булушик – нечистоплътен

Бошем – тази вечер

Бугюм – днес

Барце – високо място

В

Възкади – опуши

Вакъл – черноок

Вардя – пазя, грижа се

Виран – много зле

Всакатам – развалям

Влепям – хващам, сграбчвам (да та влепи горския)

Внисам – внасям

Вольк – вълк

ВолЯника / ударение на “и” – мащерка в с. Стойките и наоколо…

Воря – вървя

Впинам се – противопоставям се, дърпам се

Воса – оса

ВолЯника – / ударение на “и” – мащерка в с. Стойките и наоколо…

Влюдно – хубаво, добре направено

Возбарце – нагоре, по нанагорнище

Вапсувам – боядисвам

Врис – извор

Врут – всички

Въргулка – камък

Всохнат – изсъхнал

Г

Га – щом, като

Гивдьо – торс, тяло, снага

Гиздава – добре пременана, красива (мома)

Гиздило – украшение, гердан …

Главен – женен, или на който му е определена жена

Гльодам – виждам

Гьон – дебела кожа на животно

Гьотере – прекалено много, излишно

Гюбря – тор

Грънна-градина

Гумар -магаре /Бачково /

Гьорултия – шум, караница

Гьой – ужким

Д

Дандардисвам – убеждавам

Даврандиса се – оправи се, оздравя

Данга – марка/ печат на животно

Дарак/ Даргнач – гребло

Дармадан – нещо скъсано, непотребно вече ( да го стори дармадан)

Двар – стена

Дениз – море

Дено/у – където

Дерменджия – воденичар

Дерт – грижа, мъка

Джам – прозорец

Джанабетин – проклетник

Джука  – устна

Дилаф – маша за печка, ръжен

Дипло – двойно, сгънато

Дерек – стълб, греда

Длибок – дълбок

Дльог – дълъг

Докундисвам се – засягам се от нщ

Долап/ Дулап – шкаф

Дорде – докато

Досурна – домъкна

Доходам – идвам

Дур – стой, почакай

Дюздисал – оформил, украсил, направил

Дюмбелек – хлопка, звънец за животни

Дуня – свят

Дарнак – крак

Думам – говоря, казвам

Дерин – много

Е

Евел – отдавна

Ейсва – това

Ейнъй – така

Енява – онези

Евро – лош, лошо (дете)

Етуй/ Етува – тук

Ж

Жаука – квищи, пищи, крещи

Женабетин – проклетник, непослушен човек

Жин – дух, зъл дух

Жолва – костенурка

Жиносват – обикалят=обиграват късно през ноща

Жихан – много

Жарда/ Жорда – дълъг прът, греда

З

Забарям – забравям

Забаружено – заблатено, мокро

Зяр – все едно (зяр ни знаеш)

Зьома – взема

Заврати – нави, обърна ръкави

Зафатам – започвам

Завтарям – повтарям

Завтасам – изпреварвам, успявам на време

Загалил  – заобичал, залюбил

Загечил – закъснял

Загрибам – хващам, загребвам

Зазноих се – изпотих се

Закършил го е – загазил е

За кина? – защо?

Залагунка – играчка за деца

Залог – хапка

Зам – за да (зам да иде…)

Заборявам – забравям

Замясвам – заприличвам

Заник – залез

Запинам – запъвам

Засемен – замаян

Затокновам – заделям, събирам

Защим – защо, за какво

Зной – пот

Зоници – горски ягоди

Зорлем – насила

Зян – зле

И

Ибрик – съд с вода, чайник за миене

Ибрет – беля, неслука, чудо невиждано

Избрусвам – казвам нещо неподходящо, изтървавам се

Извратил – преобърнал

Изет – мъка, зор

Изник – изгрев

Изнисам – изнасям

Изпроводя – изпратя нкг

Изрукам се – извикам се

Изсулил – измъкнал, изчезнал, свлякъл

Изтапанил – гордо се изправил

Изтефенил – излегнал

Изтросил – изсипал, излял

Изчеластри – изрита, удари

Илач – лекарство, лек, цяр

Ингья – леля, кака, по-възрастна жена

Ихтибар – почит, убажение

Ищам – искам

Й

Йе/ Я – Аз

Йенкесаджие – разбойник, крадец

Йербап – смел, куражлия

Йодър – едър

К

Каба – тежък, плътен, също нисък

Кабадалия – наперен, известен

Кабак – овен без рога

Каблица  –  ведро

Калцуне-чорапи

Каварма – нарязано на дребни късчета месо, ястие

Кавя – кафе

Катога – като че ли

Кади – пуши

Кадия – съдия

Кадона – мохамеданска жена

Кесене – излишно

Капия – врата

Каик – лодка

Кайдисвам – посмявам, дръзвам; убивам

Каймет – края на света

Кайнак – изворче

Кайно – както

Калесвам – каня

Кайрят – воля

Калпазан – пакостник, непослушен

Каматен/ Каматна – хубав/а, красив/а

Кандардисвам – убеждавам

Камен – камък

Кина/ Кена –  какво?

Капица – шушулка  грах/фасул

Карагьоз – хубав, голям овен

Карар – мярка за разстояние (един карар ливада)

Каращисвам – смесвам

Карпуз – диня

Кат – чифт, етаж, ниво на нщ

Каталясал – уморен, капнал от умора

Катро/ Кутро – Кое?

Катил – убиец, мъчител

Каун – пъпеш

Кахоре – притеснения, грижи

Кемер – тобра за пари (за кръста); куп пари, монети

Кесек – пряка пътека, път

Кетап – книга

Кехая – овчар

Кесмя/ Кисмьо – твърда зема, почва

Киша – ъгъл

Клепчия – клюкар, доносник

Клеп – клюка, слух

Кладам – слагам

Колай – начин, решение (ще му надейм колая)

Колаци – парчета хляб, питки

Катма – родопска палачинка

Компир – картоф

Коландисвам – управлявам (имот), стопанисвам

Конущисвам се – занимавам се с нщ с удоволствие, със спокойствие

Копаня – съд за храна за животни; попова лъжичка

Копа – сено събрано на куп

Кокуди-юмруци

Корст – кръст

Корместа – бременна, дебела жена

Къснувам/ Коснувам – хапвамс

Котмач – ястие от овче мляко

Кравен – дебел, охранен, едър

Кюприя – мост

Кюлюнк- лопатка за събиране на боклук

Крата се – свършва се, приключва се

Креват – легло

Кроп/ Крап – къс

Кукумаре – гъби

Кувет – мощ, сила

Кукам – клякам

Кукумаре- гъби

Кънкалига-иглика

Кърши – срещу, насреща

Л

Ляска се – светка се

Лети – вали

Лефтер – не женен

Лонгур – скитник (човек, куче)

Лочка – дупка, локва

Лопя – говоря много, излишна (кена лу лопиш)

Летве – директно, направо

Лабут – бой

Лятос – Лятото, през лятото

Лупка – похлупак

М

Манаф – черен

Марцина – умряло незаклано животно

Марудник – родопска палачинка

Месал – плат, покривка, върху който се слага обядът, завива се храната

Махана – недостатък

Ма(х)сус/ Мъсус -занарочно – нарочно, с цел

Мелемьо – смотан човек

Мендиль – престилка

Ментараджия – измамник, лъжец

Мериса – мирише

Мижо – чичо

Мум-свещ

Миндил – мазна кърпа, обида за разкрепостена жена

Мисир – царевица

Михлюз – нехубав човек, с лош характер

Михлюзин – опърничав, инат, чепат човек

Мяне – яде лакомо

Млати – удря силно

Могла – мъгла

Мазга/ Мозга – слузеста течност под кората на дърво

Моркна се – стъмни се

Моско/ Маско – мъжко

Мрази – студено е

Момаран – сватовник (от момичето)

Мутек – малък

Мущурак-тоалетна

Мушама – лечебен компрес срещу болки

Мъндахерца – клати, люлее

Н

На ейтува – насам

Наворшвам – напълвам, довършвам нещо докрай

Навосен – намръщен, сърдит

Нагадам – нагласям

Навратил – обърнал

Нагизден – добре облечен, пременен, украсен

Нагодя – приготвя

Нагрибам – взимам много, хващам, загребвам

Наджак – брадва

Назландисвам се – чудя се, ослушвам се

Найде – намери

Наквасвам се – напивам се, намокрям се

Накипрям се – нагримирам се, обличам се хубаво

Накладам – паля (огън), слагам дърва, “обиждам” някого

Накусвам – вкусвам (храна), опитвам

Напреж – напред

Нужник – тоалетна

Нам – нас, на нас

Намахан – наточен, наострен (за коса)

Намитам – ям лакомо

Наня – баба

Назландисвам са-трая си,пущамям са

Напинам се – мъча се

Нарами – тръгна (без да каже)

Наруквам се – карам се на нкг

Насмитам – скарвам се на нкг

Насор – на куп

Насущя – направя боклук

Натапта – натъпча докрай, натаптах се (преядох)

Нах – към

Нахавая – напразно

Находам – намирам

Нахтар-ключ

Начеперих се – покатерих се

Нашли – намерили, открили

Нащорбен – назъбен, наръфан

Не ще би – няма да стане

Невяста – млада неомъжена жена

Насосвам – нареждам, удължавам; също скарвам се на нкг

Ноги – крака (нога, ноджинки)

Немой – недей

Нефелит – лош, прокълнат

Низборце – надолу

Никина – нищо

Никогаш – никога

Никотри – никой

Нишан – подарък, дар

Нуска -момиче

Нужник – тоалетна

Нянки – гърди

О

Обивидам – водя, разкарвам нкг

Обигравам – обикалям, ходя без цел

Обинисам – разнасям, нося, прехвърлям от ръка на ръка

Обифирвам – гоня, преследвам

Оглюдвам се – оглеждам се

Одая- стая

Оджак – огнище

Окаушвам – арестувам, прибирам в затвор

Окумуш – оперен, смел, отворен

Ол – обръщение за мило (дете)

Омакнат/ Омокнат – оскубан, отмъкнат

Опатвам – попадам в беля, загазвам

Опинам – дърпам

Опишквам се – убождам се

Опрашил – оплевил

Ортак – колега, партньор

Ортосвам – 1. свършвам нщ, приключвам нщ.

Орталък – околност

Осефервам се – съвземам се

Опишках се-убодох се

Орище-Център! Но може да означава и място на което се е вършеело житото едно време!

Отава – тревата есента (от второто косене)

Отколе- отдавна

Оти – защо

Откоцвам – откъсвам

Отпарям – удрям силно, ям лакомо

Отсувам се – оттеглям се, отдръпвам се

Отфоркам – “излитам”, тръгвам бързо някъде

П

Паратик – лош, нехубав

Пис – лош човек

Понч – греяна ракия

Падина – дере

Пазлак – голо скалисто място

Пазлама – нечист, греховен човек, животно

Палавра – измислица

Палавраджия – лъжец

Пикул – пакет, найлоново пликче

Паница – купа, чиния

Пинюзев – лош, недъгав (за обида, презрение)

Пла(д)нина – обяд

Панчуга – дънер

Папучник- голяма жаба

Паснов-мъж/Бачково /

Потун- коридор

Пашалници- хватки, ръкохватки

Патрашилка – сурогватка

Папуце – обувки

Присник – прясно мляко

Парча – парче

Паршница – диария

Патак – картоф

Патета – картофи

Патуре – мъжко долнище от аба

Пашка/ Пошка – костилка

Петланисам – бавя се, мотам се

Пехливан – юнак

Пикоч – урина

Пилце – птички, птици

Пенджере-прозорци

Пинтия – скръндза, стиснат

Писа – смола

Писвам – пиша

Пияндурка- пияница

Питар – лой от овче месо в буркан (зимнина)

Пишкал – бодел, трън

Пишман си – съжаляваш за нщ

Пищисвам – ядосвам се, писва ми

Платам – плащам

Плет – ограда

Погльодвам – поглеждам

Подзима – между есента и зимата

Понник – обор

Полени там – Погледни там

Попрелка – седянка

Поренка – одеве, преди малко

Поруквам – повиквам

Посувам се – премествам се

Потрисам са – потресвам се

Подрипкам – скачам

Подсувам се – хлъзвам се

Потон-таван

Полшище – голям плъх

Препинам са – препъвам се

Привалям – превалям, минавам, преминавам

Принисам – пренасям

Прифатничав – сприхав

Провадам – изпращам

Простря – разстели, изпъна

По калце – по терлици

Пуна -работа /Бачково /

Пощамявам се – спотайвам се, успокоявам се

Премена – нов чифт дрехи за празници

Покин-по-малко

Прогюма – храна за из път, закуска

Продумвам – проговарям

Пукут – бой, шум

Пунгя – торба/ кесия за тютюн, портфейл

Пульочка – бавничко

Пърле – малко магаре

Порсни са – пръсни се

Р

Разбудам  – събуждам

Развидам – развеждам

Разгеле – най-накрая

Расул-кисело зеле

Разпинам – разпъвам

Ра(х)метлия – покойник

Разшенвам се – развеселям се, освежавам се

Разчоквам – разглабям

Рачиш – искаш

Рипкам – скачам

Ройкам  – развалям

Рукам – викам

Рухо – парцал

С

Сае – бозае (животно)

Сакалдисвам – притеснявам

Салмен – охлюв

Сачак- дърварник

Сандардисвам – досаждам на нкг, омръзвам му

Саджак – горещина

Сая – тази

Сбирам – събирам

Сборкам – сгреша

Сгадам – оправям нщ, приготвям

Сакатлък – беля, телесна повреда

Сакантия – дискомфорт, напрежение

Сербез – с желание, нахъсано

Сабахлен – сутринта

Сгорчвам – прегъвам

Силюк – пиявица

Сеир – гледане отстрани на нещастие

Семендрек – шматка, будала

Семьо – идиот, глупак

Сетне – после

Серт – рязък, избухлив

Сефте – за пръв път

Сенкя – сянка

Синор – граница между ливади, градини

Синевица-место малко или изобщо неогрявано от слънце.

Син – обръщение към по-младо момче или мъж

Сюндюрмя – родопско ястие от мляко

Синдюк – който избира хубавото първо и не бара по-гадното и трудно

Синек – вид гущер

Сингур = синек

Сирке – оцет

Скала – стълба

Сушка- прашинка

Скапвам се – преуморявам се

Скоршвам – счупвам

Скацам – скъсам

Снага – торс

Скондапца – умря

Снуве – обикаля насам-натам

Софра – дървена поставка за хранене

Соба – печка

Спинам  се – спъвам се

Стипам – стъпвам

Суган – кромид лук

Суквам – забърсвам

Сукак-дере(заблатено място)

Сульо – дрипам, мръсен човек

Сур – рус

Сурна – нося, влача

Сухар – сухо дърво или клон за горене

Суще – боклуци

Съчак – дървалник, място за дърва

Сюрия – голямо стадо

Сюнет – обрязване

Сюдривам са – пасвам си (судриха са)

Сяйнах са- ударих се

Т

Табетлия – който работи с мерак и умение

Таман – добре, наред

Тапта – тъпкам

Тарла – необработваема площ зема

Тарнак – копито

Тирпан – коса за косене

Тасма – кожена лента

Тарнахутка-глог

Тартанисам – приказвам много, излишно

Теска – леля

Теглило – тъга, мъка, тъжни случки

Тейзе- леля

Терзия – шивач

Тертип – ред, начин, порядък

Теспих – броеница

Тифек – пушка

Токмак – голям чук за камъни; студен безсърдечен човек; също топка

Топтам – тъпча

Топуз – метална топка за чистене на комин

Торна – тръгна

Торча – търчаа

Трахана – ястие с царевица и месо

Тузла – място за кърмене на овце със сол

Тумрук – нацупен човек

Тупурдия – тропот, силен шум

Туря – сложа

Турма – пушек

Тьонка – тънка

Тюмбелек – чан от мед

Тьовно – тъмно

У

Угадам – угаждам, уцелвам

Удривам – удрям

Уйдисва – пасва

Умут – надежда

Учина-вуйна

Уйко-вуйчо

Упузун – много зле

Урама – глупак, будала

Урда – извара

Уращисвам – задълбочено работя върху нещо

Урсус – зла

Уцутра – от сутринта/ тази сутрин

Ф

Фазла – остатък, нещо “над” , повече

Фарням – хвърлям

Фасит – ненужна, нехубава работа

Фиря – гоня

Форка – хвърчи

Фортума – въже

Х

Хабер – известие

Хава – положение, състояние (как е хавата)

Хавая – напразно, излишно

Хамам- баня

Хальо -тоалетна

Хаймано- некадърник, скитник

Хазър – готово

Хайванин – животно

Хляв-обор

Хлепки-чехли

Хаир – добро дело, добрина

Харкома – меден съд за вода, менче

Харле – сополи

Хас – наистина, вярно

Хлацкам – удрям

Ц

Цирикам – викам, крещя

Цапина – инструмен за дърпане на трупчета

Цонкам – звъня, дрънкам

Црокнеш-пийнеш

Цвик-суроватка

Ч

Чал – висок, заоблен връх

Чабужак – веднага…….втутака……веднага

Чамур – мръсотия

Чаир – ливада, пасище

Часко – довечера, привечер

Чеперя се – катеря се

Чепрашик – опак, инат човек

Четуна – клони от дървета

Чевръсто – гъсто, добре направено, с умение, желание

Чоп – жребий

Чувам нкг – чакам нкг; в Ардинския район също “пазя нкг”

Ш

Шарлан – олио

Шайка – пирон

Шейтан – дявол

Шелмен – охлюв

Шиле – овца

Шикер-захар

Шлюбка- обелка на плод

Шоша – път

Шетам – домакинствам, чистя, готвя

Щ

Щоркел -стършел

Я

Я – аз

Яла – ела

Ятце – много

 

А някои интересни фрази от Родопите вижте ТУК!

 

Сега е ваш ред! Добавете думи, които знате от родопския диалект, но не виждате в нашия речник долу в коментарите!

Поздрави,

Къща за Гости “Милка”, с. Ягодина

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *